Monday, November 17, 2014

SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W

Ringkasan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW

 

1. Kelahiran dan Empat Puluh Tahun Sebelum Kenabian


Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Isnin, tarikh 12 Rabi'ul Awal Tahun Gajah (dinamakan tahun Gajah kerana pada saat itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Gabenor Yaman Abrahah ingin menghancurkan Kaabah. Kemudian pasukan itu binasa seperti daun yang dimakan ulat . Surah Al-Fil), bertepatan dengan 570 M.Sebahagian besar penduduk Makkah menyemba berhala). Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika Rasulullah masih berada dalam kandungan. (Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, masyarakat hidup pada zaman Jahiliyah iaitu zaman kebodohan.   Sebahagian besar penduduk Makkah menyembah berhala)Orang pertama yang menyusui beliau setelah ibunya adalah Tsuaibah. Kemudian beliau disusukan kepada Halimah binti Dzu'aib As-Sa'diyah hingga berumur 2 tahun, dan beliau diasuh Halimah selama 4 tahun.Pada usia 6 tahun, nabi Muhammad SAW, dibawa oleh ibunya berziarah ke makam ayahnya di Yatsrib. Namun ketika sampai di Abwa ', ibunya meninggal dan dimakamkan di Abwa'. Dalam perjalanan tersebut ikut juga pengasuh beliau yang bernama Ummu Aiman.   Kemudian Rasulullah diasuh datuknya, selama dua tahun.
Saat beliau berumur 8 tahun, datuknya meninggal dunia dan beliau di asuh oleh bapa saudaranya Abu Talib. Pada usia 12 tahun, Rasulullah di bawa berniaga oleh Abu Talib bersama kafilah dagang ke negeri Syam. Ketika   tiba di Basrah, beliau bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Bahira (Bukhira) yang mengatakan kepada Abu Talib bahawa kemanakannya mempunyai tanda-tanda kenabian dan menyarankan agar Rasulullah dibawa kembali pulang agar tidak dicelakai orang Rom dan Yahudi.
Pada tahun ke-14 dari kelahirannya, Rasulullah ikut dalam perang Fijar yang terjadi pada suatu tempat di antara Nakhlah dan Thaif, antara kabilah Quraisy dan sekutunya Bani Kinanah melawan Kabilah Qais 'Ailan. Dalam hal ini Rasulullah ikut membantu bapa saudara-bapa saudaranya menyediakan anak panah.

Pada Usia 25 tahun Rasulullah dipercaya membawa barang perniagaan milik Khadijah binti Khuwailid untuk diperdagangkan ke negeri Syam.   Kemudian Rasulullah berkahwin dengan Khadijah.     Putra-putri beliau dari perkahwinan dengan Khadijah adalah: Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fathimah, dan Abdullah. Semua putra beliau meninggal ketika masih kanak-kanak, sedangkan putri beliau semua hidup pada masa Islam, namum meninggal semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal dunia enam bulan selepas beliau wafat.
Ketika Rasulullah berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membina semula Kaabah yang rosak akibat banjir. Tatkala pengerjaan sampai kepada peletakan Hajar Aswad, berlaku perselisihan tentang siapa yang paling berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula.Untunglah ada seorang yang bijaksana iaitu Ummayah bin Mughirah dari bani Makzum. Atas usul Ummayah, mereka sepakat siapa yang paling pertama masuk melalui pintu Safa, ialah yang menjadi pemutus perkara tersebut.  Atas Kehendak Allah SWT, Rasulullah yang pertama memasuki pintu tersebut, dengan gembira mereka menyeru Al Amin (orang yang boleh dipercayai). Rasulullah membentangkan sehelai kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta agar semua kepala kabilah memegang hujung selendang t dan mengangkatnya sampai ke tempat.2. Dibawah Naungan Kenabian


Ketika usia Rasulullah mendekati 40 tahun beliau sering beruzlah (mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah SWT) di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur.  Tatkala usia beliau genap 40 tahun diangkat menjadi rasul dengan turunnya wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Rasulullah gementar dan pulang menemui isterinya Khadijah dan berkata "Selimuti aku, selimuti aku".   Kemudian Khadijah membawa Rasulullah kepada bapa saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal dan Waraqah menyatakan yang datang kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril.a. Dakwah secara sembunyi-sembunyi (dakwah Sirriyyah)
     


Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Pada dakwah permulaan itu empat orang yang dekat dengan Rasulullah menyatakan keislamanya, mereka disebut sebagai as-saabiquun al-awwalluun (orang yang pertama masuk Islam). Mereka terdiri dari: Khadijah (isteri beliau), Abu Bakar As-Siddiq (sahabat beliau), Ali bin Abi Talib (anak saudara beliau), dan Zaid bin Harithah (bekas budak beliau).b. Dakwah secara terang-terangan (dakwah jahriyyah)

Dakwah secara terbuka dilakukan Rasulullah setelah mendapat perintah Allah SWT (Surah Al-Hijr ayat 94). Dakwah pertama secara terang-terangan dilakukan di bukit Safa berhampiran Kaabah dan mendapat cemuhan dari sebahagian besar kaum Quraisy terutama bapa saudaranya sendiri Abu Lahab (Surah Al-Lahab).c. Reaksi kaum Quraisy atas dakwah Rasulullah


Pelbagai penindasan dilakukan kepada kaum muslimin, antara lain:
- Uthman bin Affan digulung oleh bapa saudaranya dalam tikar kurma dan diasapi dari bawah.


- Bilal, budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahiy, lehernya dililit tali dan diseret, ditindih dengan batu besar dan diletakkan di terik matahari lalu dibebaskan oleh Abu Bakar.Pada Tahun kelima kenabian, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berhijrah ke Habsyah (Ethiopia) untuk mengelakkan penyeksaan kaum musyrikin. Raja Habsyah pada waktu itu adalah Ashhimah an-Najasyiy.Kekejaman kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Pada tahun ke tujuh kenabian, kaum muslimin dan seluruh Bani Hasyim dan Bani Muthalib di asingkan di lembah dibuang daerah. 


Kaum kafir Quraisy memboikot segala hubungan antara umat Islam dengan pihak lain, sehingga kaum muslimin menderita kelaparan. Pada tahun itu juga Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya.


d. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab


Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada prnghujung tahun keenam kenabian, pada bulan Zulhijjah. Sebab keislamannya, kerana penyeksaan   Abu Jahal kepada Rasulullah di bukit Safa dan disampaikan kepada Hamzah oleh budak perempuan Abdullah bin Jad'an.  


Ehwal Islam Hamzah pada mulanya sebagai pelampiasan harga diri seseorang yang tidak sudi keluarganya di hina, namun Allah membuatnya cinta terhadap Islam dan menjadikan kebanggaan kaum muslimin.


Tiga hari selepas Hamzah masuk Islam, Umar bin Khatab pun menyatakan keislamannya.


Tahun kesepuluh kenabian isteri Rasulullah Khadijah dan pamanya yang selalu melindungi Rasulullah dari kaum musyrikin iaitu Abu Talib meninggal dunia. Tahun ini disebut tahun Amul Huzni (tahun kesedihan).Dakwah di Luar Bandar Makkah


Pada tahun Ke-10 kenabian Rasulullah hijrah ke Thaif didampingi   anak angkat beliau Zaid bin Haritsah.namun dakwah beliau tidak mendapat sambutan yang baik, bahkan beliau di usir dan dilempari oleh penduduk Taif.   Rasulullah tinggal 10 hari di Taif dan kembali ke Makkah.

 
Peristiwa Isra 'dan Mikraj


Tahun ke-11 kenabian    berlaku peristiwa Isra 'Mikraj (QS Al-Israa ayat 1).


Isra 'ertinya perjalanan Rasulullah pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Mikraj ertinya di naikkan ke langit tertinggi iaitu dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha.  Perjalanan beliau ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai Buraq. Pada peristiwa ini Rasulullah menerima perintah solat yang pada   mulanya 50 rakaat sampai akhirnya 5 rakaat sehari semalam


Dari perjalanan Isra 'Mikraj ini Rasulullah mengalami kejadian yang berbeza:
- Beliau ditawarkan susu dan arak, lalu beliau memilih susu.

- Beliau melihat 4 buah sungai di syurga, dua sungai nampak dan dua lagi tersembunyi.

  Yang tampak adalah sungai Nil dan sungai Eufrat.
  - Beliau melihat malaikat Malik penjaga neraka yang tidak pernah tertawa.
  - Beliau melihat para pemakan harta anak-anak yatim secara zalim yang bibir 
    mereka  seperti bibi  unta, mulut mereka dilempari sepotong api dari 
    neraka

- Beliau melihat pemakan riba yang perutnya buncit.

- Beliau melihat penzina di antara mereka kelihatan daging gemuk di tangannyadan 
  disampingnya daging bernanah dan busuk dan mereka memilih mamakan daging busuk 
  dan bernanah.


Sahabat beliau Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra 'Mikraj manakala orang-orang mendustakannya. Pada moment ini Abu Bakar digelar   Ash-Shiddiq (orang yang selalu membenarkan nabi).


Bai'ah Aqabah Pertama


Pada tahun 12 kenabian datang 12 orang dari Yathrib iaitu suku Khazraj dan suku Aus menemui Rasulullah di bukit Aqabah di Mina   dan berbai'at (berjanji) akan setia kepada Allah SWT. Peristiwa ini dikenali dengan sebutan Bai'atul Aqabah Pertama. Kemudian mereka pulang ke Yastrib dan Rasulullah SAW mengutus Mush'ab bin Umair untuk mengajarkan dan memberikan pemahaman tentang agama Islam.Bai'ah Aqabah Kedua (Bai'at Kubro) 

Pada musim haji tahun ke-13 kenabian datang lagi penduduk Yathrib dengan jumlah yang lebih besar menemui Rasulullah di Aqabah, sehingga peristiwa ini dikenali dengan Bai'atul Aqabah Kedua. Dalam pertemuan dengan Rasulullah SAW mereka meminta dengan sungguh-sungguh agar Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Yatsrib. Mereka berjanji akan menolong dan melindungi seperti keluarga sendiri.Hijrah ke Yathrib

Rasulullah menyambut baik permintaan kaum Yatsrib untuk hijrah. Beliau memerintahkan agar semua kaum muslimin hijrah ke Yatsrib. Mereka hijrah secara sembunyi-sembunyi. Setelah hampir seluruh kaum muslimin berangkat maka Rasulullah pun Hijrah ditemani Abu Bakar As-Siddiq.


Sekatan terhadap Kediaman Rasulullah SAW.

Para kafir Quraisy yang telah dilantik mengikut perjanjian parlimen Makkah "Daarun Nadwah", merancang ingin membunuh Rasulullah SAW. Mereka menunggu Rasulullah keluar tengah malam untuk melakukan solat di Masjidil Haram. Namun sekatan ini gagal. 


Pada malam itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk tidur di tempat tidurnya dan berselimut dengan burdah hijau milik Rasulullah


Sementara itu Rasulullah berjaya keluar dan menembusi sekatan Kafir Quraisy. Beliau memungut segenggam tanah lalu menaburkannya di atas kepala mereka. Ketika itu Allah telah mencabut pandangan mereka sehingga tidak melihat Rasulullah SAW lewat.


Sedangkan beliu menbaca firman Allah (Surah Yaasiin.9).
Dalam perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur selam tiga malam.     

Dalam perjalanan Rasulullah sempat mendirikan sebuah masjid di Quba yang dinamakan masjid Quba. Inilah masjid yang pertama didirikan sejak kenabian.       


Saat memasuki Yatsrib beliau dan rombongan muhajirin disambut gembira oleh penduduk Yatsrib.  Sejak saat itu kota Yathrib ditukar nama menjadi Al-Madinatul Munawarah yang dikenali sampai sekarang dengan sebutan Madinah.   


Tahapan Pertama di Madinah (Tahun 1 Hijrah)

Mengawali langkah pertama pada tahun itu Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Kemudian secara bergotong royong membangun Masjid Nabawi.   Tahun itu juga turun wahyu yang membenarkan kaum muslimin berperang mempertahankan akidah dan memberla agama Allah SWT.


Tahun Ke-2 Hijrah (Perang Badar)


Peristiwa bersejarah pada tahun ini antara lain:
- Perubahan kiblat dari arah Baitul Maqdis Palestin ke Kaabah Makkah.
- Pertama kalinya diwajibkan puasa Ramadhan.
- Disyariatkan agar umat Islam mengadakan solat Idul Fitri setelah puasa Ramadhan.
- Ditetapka mengeluarkan zakat bagi yang mampu.
- Terjadinya perang Badar Kubra.Pada perang Badar   pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang. Rasulullah mengangkat Ibnu Ummi Maktum   sebagai penguasa sementara di Madinah.   Pasukan perang Badar di bagi 2 iaitu;


1.           Al-Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Talib
2.           Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz.
       

Tahun Ke-3 Hijrah (Perang Uhud)-terbunuh saidina  Hamzah
                                                               

Peristiwa penting pada tahun ini adalah:
- Diharamkannya minuman khamar bagi kaum muslimin.


- Peristiwa perang Uhud
  iaitu perang antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy yang dendam atas
     kekalahan pada perang Badar.


Pada perang ini terbunuhnya "Singa Allah", Hamzah bin Abdul Muthalib.  


Ketika tentera Islam mencapai kemenangan, terjadi kesalahan fatal dari pasukan pemanah (yang diperintahkan oleh Rasulullah tetap berada di bukit dalam situasi apapaun), mereka melihat tentera Islam sedang mengumpulkan ghanimah (harta rampasan perang) dan turun ikut mengumpulkan ghanimah.   


Khalid bin al-Walid, pasukan musuh memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu pasukan kaum muslimin.  


Tahun ke-4 Hijrah

- Disyariatkannya solat khauf (solat kerana takut)
- Diturunkannya wahyu tentang tayamum apabila tidak ada air.Tahun ke-5 Hijrah  (Perang Khandak)

- Diwajibkan haji bagi kaum muslimin yang mampu.
- Terjadi perang Khandaq (peperangan Ahzab), iaitu perang dengan taktik menggali parit
    sebagai benteng Islam di Madinah.Tahun ke-6 Hijrah  (Perjanjian Hudaibiyah)

- Berlaku pejanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjia antara kaum muslimin dengan kafir 
   Quraisy di desa Hudaibiyah yang isi kandungannya:

* Penangguhan haji bagi kaum muslimun
* Gencatan senjata selam 10 tahun antara kedua-dua belah pihak
* Kebebasan memilih kelompok yang disukai (kelompok dalam perjanjian    
  Muhammad atau dengan    pihak Quraisy).
* Siapa yang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa izin walinya, harus
  dikembalikan lagi, jika yang melarikan diri dari pihak Muhammad, maka tidak
  akan dikembalikan kepada beliau.


- Terjadi Bai'atur Ridwan, iaitu sumpah setia kaum muslimin akan membela agama 
   Islam  sampai titik darah penghabisan.  


Tahun ke-7 Hijrah (Perang Khaibar)

Terjadi perang Khaibar, iaitu perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir yang pernah menyerang Madinah ketika perang Khandaq.


Tahun ke-8 Hijrah  (Perang mu'tah) &  Fathul Makkah

- Terjadi perang Mu'tah, iaitu perang antara kaum muslimin dengan bangsa Rom yang 
   menjajah wilayah utara Semenanjung Arab. 


Pada perang ini 3000 pasukan muslimin melawan 200000 perajurit. Zaid bin Harithah memegang panji peperangan (syahid) dan digantikan Ja'far bin Abu Talib (syahid), digantikan Abdullah bin Rawahah (syahid), digantikan salah satu "Pedang Allah", Khalid bin Walid.


-        terjadinya Fathul Makkah (pembukaan Kota Makkah), iaitu peristiwa jatuhnya kota Makkah kepada kaum muslimin dan pengampunan Rasulullah SAW terhadap kaum Quraisy.Saat masuk Masjidil Haram Rasulullah menghancurkan 360 buah berhala. Waktu solat tiba Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan Azan di atas Kaabah.


Tahun ke-9 Hijrah

- Kaum muslimin melaksanakan ibadah haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq.
- Permulaan turunya surat Baraa'ah (At-Taubah) mengenai pembatalan perjanjian damai
  dengan kaum musyrikin.
- Penduduk Thaif masuk Islam.


Tahun ke-10 Hijrah   (Haji wada' dan khutbah terakhir)

- Rasulullah memimpin kaum muslimin mengerjakan ibadah haji yang kemudian disebut 
   haji Wada '(haji perpisahan).  


Ketika tiba di Arafah menjelang Zuhur, Rasulullah minta disiapkan unta beliau yang bernama Al-Qashwa dan menyampaikan khutbah yang terkini.  

Setelah Khatbah turunlah surah Al-Maidah ayat 3, ertinya: Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan Aku redha Islam sebagai agamamu.


Tahun ke-11 Hijrah (Wafatnya Rasul tercinta)


Pada tahun ini Rasulullah wafat, di rumah isteri beliau Aisyah, waktu dhuha, Isnin 12 Rabi'ul Awwal tahun 11 Hijrah dalam usia 63 tahun di Madinah.     


Isteri-isri beliau:

1.           Khadijah binti Khuwailid.
Beliau berkahwin usia 25 tahun sedang Khadijah berusia 40 tahun.

1.           Saudah binti Zam'ah
dinikahi Rasulullah tahun 10 kenabian.

1.           'Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq.
Dinikahi Rasulullah bulan Syawal tahun 11 kenabian. Aisyah berumur 6 tahun, dan digauli saat usia 9 tahun.

1.           Hafsah binti Umar bin al-Khattab
Dinikahi pada tahunke-3 Hijrah

1.           Zainab binti Khuzaimah
Dijuluki Ummu Masakin (ibunya orang-orang miskin), kerana kemurahan dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin.Rasulullah menikahinya tahun ke 4 Hijrah.

1.           Ummu Salamah Hindun binti Abu Ummayah
Dinikahi Rasulullah tahun ke-4 Hijrah

1.           Zainab binti Jahsy bin Rayyab.
Beliau sebelumnya dinikahi oleh Zaid bin Haritshah (anak angkat rasulullah). Pernikahan ini terdapat dalam   firman Allah surah Al-Ahzab ayat 37

1.           Juwairiyah binti Al-Harits
Dinikahi pada tahun ke-6 Hijrah.

1.           Ummuh Habibah Ramlah binti Abu Sufyan.
Dinikahi bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah

1.           Shafiyah binti Huyay bin Akhthab.
Beliau tawanan dalam perang Khaibar. Rasulullah menikahinya tahun ke-7 Hijrah.

1.             Maimunah binti Al-Harith.
Dinikahi Rasulullah bulan Zulkaedah tahun ke-7 Hijrah.


Rujukan:

1.           Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, Perjalanan Rasulullah yang Agung, Muhammad dari    Kelahiran hingga Detik-Detik Terakhir, Serial Arahan Darul Haq, Jumadil Ula 1427H.
2.           Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyah, Pustaka Al-Kautsar.

3.           Pasukan Bina Karya Guru, Bina Sejarah Kebudayaan Islam, Erlangga, Kelas III, IV, dan V.

No comments:

Periuk Noxxa dan Iron Philips boleh beli dengan cara ansuran mudah

Salam sejahtera semua...Gambar di atas ni di ambil pada 18 Februari 2018 (Ahad). En Awie dan Pn Jaja telah datang ke rumah saya untu...